In de hele keten, van boer tot bord, wordt eten verspild. Steeds een beetje maar samen te veel. Neem een kijkje in de keten: wat speelt er? En belangrijk: wat wordt er gedaan om verspilling te voorkomen?

Wie: Atze van der Zee
Wat: Bakkerij
Waar: Bakkerij van der Zee, Garyp

Heeft Bakkerij van der Zee aandacht voor ‘verantwoord ondernemen’?
Bakkerij van der Zee is een familiebedrijf van de vierde generatie. Wij zijn als bedrijf dagelijks bezig met ons dagelijks brood. Hierbij zijn we de laatste jaren ook bewust bezig met verantwoord ondernemen. Voor ons als familiebedrijf is dat eigenlijk heel logisch. Mijn broer Oege en ik hebben nu de leiding over het bedrijf, we zetten ons letterlijk in voor een duurzame toekomst voor de volgende generatie. Hierbij gaat het om zuinig omgaan met energie, een duurzame bedrijfsvoering en zorgvuldig omgaan met grondstoffen. Dit levert uiteindelijk onder de streep meer op. Bedrijven die investeren in duurzaamheid presteren beter.

Wat is volgens u hierbij de sleutel tot succes?
Wij gaan pragmatisch te werk. De doelen die we stellen moeten praktisch en haalbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk om het personeel te betrekken bij duurzaamheidsstappen. We investeren in onze medewerkers, want zij moeten het uiteindelijk doen. Dit heeft als resultaat dat we in enkele jaren stappen hebben gezet die de moeite waard zijn. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van LED verlichting, energiezuinige apparatuur en verduurzaming van het wagenpark.

En het thema voedselverspilling, wat vindt u daarvan?
Simpel gezegd, zonde! Het is zonde als grondstoffen of zelfs eindproducten niet worden geconsumeerd maar worden weggegooid. Het beleid binnen ons bedrijf is erop gericht om exact te bakken wat de klant nodig heeft. Voorkomen is de belangrijkste manier om verspilling tegen te gaan.

En lukt het om precies op maat te produceren?
Dat lukt nooit helemaal, althans nog niet. Aan de ene kant houden we van het productieproces broodresten zoals kruimels maar ook deeg-, meel- en bloemresten over. Aan de andere kant is er ook retourbrood, dat is brood dat niet verkocht is en terugkomt vanuit de winkels.

Doordat wij reststromen goed scheiden, houden we deze voedingsresten goed apart en kunnen deze nog wel worden gebruikt door de diervoedingsindustrie. Uiteindelijk komen deze waardevolle stoffen daarmee toch indirect weer in de voedselstroom.

Ziet u ruimte voor verbetering?
Zolang er nog voedsel wordt verspild is er ruimte voor verbetering. Resten zoals bijvoorbeeld kruimels voorkom je nooit helemaal, dat kun je bijna zien als de schil van een aardappel of sinaasappel, dat blijft ook. Maar het retourbrood willen wij graag verder terugdringen. Daarvoor is het van belang dat bestelsystemen verder worden geoptimaliseerd. Vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen, per filiaal, seizoen, dag van de week. Het kan altijd beter.

feitje-bovenBakkerij van der Zee won in 2014 de Tour d’Energie, een prijs voor duurzaam ondernemen die jaarlijks op initiatief van de provincie Friesland wordt uitgereikt. De jury prees de familie voor hun lef, daadkracht en ambitie waarmee het duurzaamheid doorvoert in het hele bedrijf!

 

Reacties