Privacy en cookie verklaring

Hartelijk dank voor uw bezoek aan deze website. Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Naast het bieden van een platform om informatie en tips te geven en uit te wisselen op en via deze website, hechten wij veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Lidl verwerkt in overeenstemming met Nederlandse wet-, en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet.

 1. Welke persoonsgegevens ontvangen wij van u?

Wanneer u deze website bezoekt, meedoet aan een prijsvraag of een tip of opmerking bij een artikel plaatst dan worden daarbij persoonsgegevens van u opgeslagen.

Als u meedoet aan een prijsvraag worden alleen uw naam en als u een prijs wint, ook uw adresgegevens opgeslagen.

Als u een tip of opmerking bij een artikel plaatst, dan wordt de tip of opmerking op uw eigen persoonlijke Facebookpagina gezet. Deze opmerking zal ook op deze website te zien zijn, samen met uw Facebook gebruikersnaam.

 1. Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Lidl gebruik?

Om uw bezoek aan onze website zo plezierig mogelijk te maken, gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tussengeheugen van uw internetbrowser en op uw eigen computer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat worden opgeslagen.

Wij maken hier gebruik van om de website goed te laten functioneren, om artikelen goed te laden, de tips en opmerkingen goed weer te laten geven en om te onthouden dat u akkoord bent gegaan met de plaatsing van cookies.

Lidl maakt met deze website gebruik van cookies met het uitsluitend doel om de website te laten werken en die strikt noodzakelijk zijn om deze website aan en/of de door u gevraagde dienst te kunnen aanbieden. Met het gebruik van deze cookies worden geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen. Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website worden conform de Nederlandse wet op uw computer opgeslagen zonder dat wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen. Andere cookies worden slechts opgeslagen indien u hiervoor toestemming gegeven heeft.

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of reeds opgeslagen cookies gewist worden. Als u wilt weten hoe u dit bij uw internetbrowser kunt instellen,

raden wij u aan de helpfunctie van uw browser of van de softwareproducent te raadplegen voor aanwijzingen over het blokkeren en/of verwijderen van cookies. Vergeet niet dat de website bepaalde cookies nodig heeft om te kunnen draaien.

 1. Social Media Plug-ins

Op deze website worden social plug-ins (‘plug-ins’) van Facebook, Twitter en Pinterest gebruikt (hierna “Sociale Netwerken”). Hiermee kunt u content met vrienden op Sociale Netwerken delen.

Als u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op de knop ‘Vind ik leuk’ te drukken of een bericht te posten op deze website, dan is dit ook zichtbaar op de Sociale Netwerken,

Door gebruik te maken van deze website met bovengenoemde plug-ins, wordt met uw browser een directe verbinding gemaakt met de servers van de Sociale Netwerken waardoor deze ervan op de hoogte worden gesteld dat u de bijbehorende pagina van onze website of ons platform heeft bezocht. De opgenomen plug-in van de Sociale Netwerken ‘communiceert’ doorlopend met de Sociale Netwerken en verzendt, bij een bezoek aan de internetpagina waarop de plug-in wordt gebruikt, onmiddellijk gegevens aan Facebook, Pinterest en Twitter, ook als u hier niet op heeft geklikt.

Lidl heeft geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook, Twitter of Pinterest met behulp van deze plug-ins verzamelt.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de privacy statement van de desbetreffende aanbieder:

Wanneer u met ons communiceert via onze pagina’s van de Sociale Netwerken (bijvoorbeeld wanneer u commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over u ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, uw profielfoto, uw woonplaats, uw e-mailadres en uw geslacht.

 1. Wat doen we met uw gegevens?

De door u verstrekte persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel waarvoor wij ze hebben verkregen, of conform de wettelijke bewaartermijn.

De verkregen persoonsgegevens worden slechts aan derde partijen verstrekt indien:

 • deze derde de persoonsgegevens nodig heeft voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij deze derde persoonsgegevens voor Lidl verwerkt, en/of
 • het een onderneming binnen de Lidl ondernemingsgroep betreft die deze persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van deze actie.

De verwerking van de persoonsgegevens door deze derde partijen gebeurt conform onze instructie. Deze derde partijen zijn verplicht deze Privacy en Cookie Verklaring en de Nederlandse wet-, en regelgeving na te leven. Met uitzondering van de gevallen zoals hierboven genoemd, worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld aan derden.

Wij verwerken en gebruiken de persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt:

 • Voor het aanwijzen van een winnaar van een prijsvraag of actie;
 • Om een prijs toe te sturen aan een winnaar van een prijsvraag of actie
 • Om informatie aan derden te verschaffen als zij die nodig hebben om hun werk voor ons te kunnen doen of vanwege wettelijke verplichtingen;
 1. Welke mogelijkheden heb ik om het opslaan van de gegevens tegen te gaan?

U heeft het recht om, op uw verzoek, gratis inlichtingen te verkrijgen over de van u opgeslagen persoonsgegevens. Verder kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. Uw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van uw toestemming verwijderd. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen heeft u bovendien het recht die persoonsgegevens te verbeteren, te blokkeren en/of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze hieronder genoemde Privacy Officer.

 1. Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze Privacy en Cookie verklaring geldt enkel voor onze website en wij raden u aan het Privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op deze website wordt doorverwezen en wij maken ons deze inhoud niet eigen.

Lidl is slechts verantwoordelijk voor doorverwijzing naar andere websites met onwettige of strafbare inhoud, indien Lidl van deze onwettige of strafbare inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk is de doorverwijzing te verhinderen.

 1. Wijzigingen

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.

 1. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben met betrekking tot het verwerken (waaronder het verzamelen, en het gebruik) van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen stellen aan onze Privacy Officer.

Lidl Nederland GmbH

Privacy Officer

Postbus 198

1270 AD Huizen

gegevensbescherming@lidl.nl *

*Dit email adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van uw persoonsgegevens / privacy. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.